Zeptejte se nás           Poptávka

Protipožární dveře

Vchodové dveře

Na základě požadavku projektu stavby může být u některých interiérových dveří požadovaná požární odolnost. Protipožární dveře oddělují dva požární úseky nebo např. únikové cesty od ostatních prostorů.

Naše doporučení, vycházející z praxe a zdravého rozumu, je následující: pokud je součástí vašeho domu kotelna na pevná paliva nebo garáž, zvažte k oddělení těchto prostor s vysokým nebezpečím zahoření raději dveře s protipožární odolností, i když vám to projektová norma nepředepisuje. Jedná se o ochranu vašeho majetku a života a v případě vzniku požáru jsou vždy škody nebezpečí rozšíření požáru do ostatních prostor neskonale nižší. Rozdíl času prohoření "obyčejných" dveří a protipožárních EI/EW 30 je nejméně 25 minut. Tento čas je při likvidaci požáru klíčový.

Kritérium EI je vždy přísnější a proto protipožární dveře, které splní požadavky na EI vyhoví i požadavkům na EW. Požární odolnost požárních dveří je doba, po kterou jsou požární dveře schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.
Dalšími požadavky vycházejícími z projektového řešení může být kouřotěsnost nebo osazení dveřního zavírače např. v chráněných únikových cestách.

Požární dveře se vždy označují štítkem, na kterém je uvedeno kritérium požární odolnosti, které splňují a časová hodnota, druh konstrukce, zda se jedná o dveře kouřotěsné a je-li osazen na dveřích dveřní zavírač. Označení potom může vypadat následovně EI-SC 30 DP3 nebo EW-SC 30 DP3, kde jednotlivé symboly znamenají:

  • EI dveře bránící šíření požáru
  • EW dveře omezující šíření požáru

hodnota 30 je hodnota požární odolnosti v minutách

  • S dveře kouřotěsné
  • C dveře osazené dveřním zavíračem
  • DP1 křídlo vyrobené z nehořlavých materiálů (např. ocelové)
  • DP2 opláštěný sendvič
  • DP3 křídlo vyrobené z hořlavých materiálů (všechny běžné interiérové dřevěné dveře)

Námi dodávané PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PYROBOARD (plné), PYROGLASS (prosklené 3/3) či PYROPANE (menší prosklené plochy) mají vždy požární odolnost EI/EW 30 DP3 tzn. splňují obě kritéria požární odolnosti po dobu 30 minut.
Dále nabízíme protipožární dveře kouřotěsné PYROSMOKE (plné), u kterých je v označení doplněno písmeno S. (EI/EW-S 30 DP3). Všechny protipožární dveře mohou být osazeny dveřním zavíračem, v označení dveří tedy přibývá písmeno C (EI/EW-C 30 DP3). Pokud si nejste jisti, zda dokážeme vámi požadované protipožární dveře dodat, napište nám, my vaše požadavky posoudíme a dáme vám v krátké době vědět.

Katalog Bezpečnostních klik a kování